slider image
slider image
slider image
Okna i drzwi PCV
Zobacz naszą bogatą ofertę
profili okiennych oraz
drzwiowych z PCV.
Czytaj więcej...
Aluminium
Oferta profili drzwiowych,
okiennych oraz fasadowych
wykonanych z aluminium.
Czytaj więcej...
Dodatki
Parapety, rolety, bramy
garażowe
Czytaj więcej...

Projekty

program regionalny     pomorskie w unii      unia

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że firma FPHU „Schwarz” B. i L. Szwarc realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.

„Poprawa konkurencyjności FPHU „Schwarz” poprzez budowę hali produkcyjnej przeznaczonej na uruchomienie produkcji stolarki PCV, aluminium oraz produkcji folii stretch wraz z zapleczem magazynowym.”

w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Małe i Średnie przedsiębiorstwa.

Umowa UDA-RPPM.01.01.02-00-304/08-00 o dofinansowanie projektu została zawarta 10.09.2009r., a inwestycja została zakończona 18.10.2011r.

W ramach powyższego projektu została wybudowana hala produkcyjna oraz zakupiono nowe środki trwałe: zgrzewarkę dwugłowicową, czyszczarkę do naroży, automatyczny stół do okuwania, stanowisko do szklenia, automatyczną linię do obsługi profili.

Realizacja projektu pozwoliła nam również na podniesienie kompetencji naszych pracowników – zrealizowano szkolenie, w ramach którego przeszkolono pracowników związanych z obsługą linii produkcyjnej.

Inwestycja przyczyniła się do podwyższenia jakości dotychczasowych usług świadczonych przez naszą firmę oraz wprowadzenie nowych usług do naszej dotychczasowej oferty.DOTACJE NA INNOWACJE

Firma realizuje projekt pt. „Realizacja Planu Rozwoju Eksportu szansą rozwoju dla FPHU „Schwarz” B. i L. Szwarc Sp.j.” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu jest rozwój działalności eksportowej poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu. Projekt ma na celu wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych i zwiększenie poziomu eksportu w sprzedaży firmy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Certyfikat Rzetelna Firma Od 21-11-2008r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności.
programy unijne