Porady producenta dotyczące okien

Jak dbać o okna plastikowe?

Podczas przewozu i składowania okien i drzwi balkonowych PCV należy zachować ogólne zasady związane z bezpieczeństwem. Stolarka przeznaczona do transportu (składowania) powinna być ustawiona pionowo, na specjalnych stojakach (składowana pojedynczo) lub w paletach słupkowych (składowana w warstwach). Konieczne jest, aby miejsca składowania były suche oraz dobrze zabezpieczone przed opadami deszczu i innymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Przestrzeń ładunkowa środków transportu, którymi mają być przewożone okna i drzwi, powinna być czysta i pozbawiona ostrych elementów, jak również krawędzi, które mogłyby uszkodzić stolarkę. Produkty na środkach transportu należy ustawiać w taki sposób, by płaszczyzny skrzydeł były położone równolegle do podłużnej osi pojazdu i przymocowane np. pasami zabezpieczającymi co zapewni im stabilność oraz ochronę przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem podczas przewozu.

Montaż okien: warunki i zasady

Prawidłowe wbudowanie, czyli montaż drzwi i okien z PCV w otworze okiennym jest konieczne, aby system działał zgodnie z założeniami. Właściwie przeprowadzony montaż gwarantuje, że zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, akustycznej oraz szczelności na przenikanie wód opadowych. Jeśli nie dysponujesz fachową wiedzą oraz doświadczeniem w przeprowadzaniu tego rodzaju prac montażowych najlepiej zlecić je naszym wyspecjalizowanym ekipom montażowym.

Oto podstawowe zasady, które należy zachować, by mieć pewność, że roboty montażowe zostaną przeprowadzone sprawnie i prawidłowo:

 1. Prace montażowe powinno się wykonywać w temperaturze powyżej -5°C.
 2. Przed przystąpieniem do wbudowania należy sprawdzić wymiary otworów okiennych i ewentualnie skorygować je tak, aby przestrzeń między murem a oknem wynosiła 10-25 mm w zależności od wymiarów zabudowy. Aby ułatwić dokładne ustawienie ramy w otworze okiennym, konieczne jest także zdemontowanie skrzydeł oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.
 3. Aby ustawić i ustabilizować położenie ramy w otworze okiennym, należy zastosować kliny montażowe oraz klocki nośne. Konieczne jest sprawdzenie ustawienia ramy w ościeżnicy w otworze w pionie i w poziomie oraz dokonanie pomiaru przekątnych i głębokości usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego i zewnętrznego lica ściany. Maksymalne odchylenie od pionu (poziomu) ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno przekraczać 1 mm/1 m, natomiast różnica długości przekątnych powinna być nie większa niż 3 mm.
 4. Oko jest prawidłowo ustawione, ustabilizowane i zamontowane w otworze wówczas, gdy mocowania przynoszą na konstrukcję budynku wszystkie dające się przewidzieć siły działające na okno – także ruchy występujące w miejscach połączeń. W związku z tym należy:
 • Ustawić okno w otworze, zapewniając wymagany luz montażowy,
 • ustabilizować właściwe położenie ościeżnicy w otworze, używając klinów montażowych oraz klocków,
 • Dobrać właściwy rodzaj elementów mocujących (np. kotwy, kołki rozporowe, metalowe tuleje rozprężne; w przypadku cegły „dziurawki” należy zastosować specjalne wkręty, np. spaks itp.) we właściwym rozmiarze. Trzeba przy tym pamiętać, że głębokość zakotwienia elementów mocujących w ościeżu powinna wynosić minimum 60 mm. Kotwę montażową powinno się przymocować do okna przez specjalnie w tym celu przygotowany otwór.
 • Oszacować liczbę oraz ocenić położenie punktów mocowania, w zależności od rodzaju i wielkości obciążeń działających na okno. Rozstaw kotew montażowych nie może przekraczać 700 mm. Odległość od brzegów okna oraz od osi słupków powinna wynosić 100 – 150 mm przy oknach białych. Stolarka okienna w kolorze wymaga innego rozstawu elementów mocujących: w tym przypadku odległość równych odstępów z każdej strony ramy nie powinna przekraczać 300 mm; przy zastosowaniu kotew montażowych, powinny być one stosowane przemiennie – wewnątrz i na zewnątrz. Odległości od brzegów i słupków wynoszą tyle samo, ile w przypadku okien białych.
 • Konstrukcje specjalne, takie jak łuki oraz skosy, należy montować z wykorzystaniem montażowych dybli, włącznie z elementami giętymi.
 • Przy montażu konstrukcji powyżej 2000 mm do łączenia należy używać łącznika statycznego.
 1. Niedopuszczalne jest używanie do mocowania okna pianek lub klejów: montaż okna winien być przeprowadzony mechanicznie. Elementy mocujące – kotwy, dyble – powinny być dobrze zabezpieczone przed korozją.
 2. Gdy rama jest już zamocowana w otworze okiennym, należy sprawdzić, czy podczas kotwienia nie została odkształcona (wypaczona). Ewentualne nieprawidłowości koryguje się klinami montażowymi.
 3. Przy montowaniu skrzydeł w ramie ościeżnicy, trzeba sprawdzić, czy pracują prawidłowo oraz dokonać ewentualnej regulacji okuć.
 4. Przed przystąpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny okna z murem, należy zabezpieczyć okucia oraz zewnętrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem materiałem uszczelniającym, zaprawą lub farbą, używając w tym celu taśmy lub folii.
 5. Przestrzeń między murem a ościeżnicą okna należy wypełnić niskorozporową pianką poliuretanową. Uprzednio zalecane jest zwilżenie wodą muru oraz ościeżnicy, aby poprawić przyczepność pianki. Należy umożliwić swobodny wypływ nadmiaru pianki zapobiegając tym samym zniekształceniu ościeżnicy.
 6. Gdy poliuretanowa pianka wypełniająca stwardnieje, wymagane jest usunięcie podkładek dystansowych oraz klinów montażowych, a następnie uzupełnienie pianką montażową powstałych ubytków.
 7. Przystępując do prac tynkarskich, wymagane jest zabezpieczenie zamontowanych okien i drzwi balkonowych przed potencjalnymi uszkodzeniami ich powierzchni – ubrudzeniem, zarysowaniem.

Po wykonaniu wszystkich robót montażowych oraz wykończeniowych związanych ze wbudowaniem okien poszczególne elementy stolarki należy wyczyścić odpowiednio dobranymi środkami, oraz niezwłocznie usunąć foliową taśmę zabezpieczającą profile ram okiennych. Tak zamontowane okna są gotowe do sprawnej i wydajnej pracy.

Eksploatacja i konserwacja stolarki okiennej PCV

W przypadku lekkich zabrudzeń powstałych na ramach okien wykonanych z PCV wystarczy użyć wody z dodatkiem nieinwazyjnych środków myjących. Jeśli zaś mamy do czynienia z trudnymi do usunięcia zabrudzeniami to zalecamy wykorzystać do czyszczenia delikatne środki ścierne i polerujące. Pod żadnym pozorem ramy okiennej tego typu nie można czyścić środkami chemicznymi powodującymi zarysowania, proszkami przeznaczonymi do szorowania, drucianymi szczotkami oraz innymi preparatami czy narzędziami, które mogłyby skutecznie uszkodzić powierzchnię ram okiennych. Zarówno okna, jak i drzwi balkonowe wykonane z PCV nie wymagają konserwacji. Nie należy ich malować ani pokrywać żadnymi rodzajami farb oraz lakierów. Nie wolno stosować także innych powłok ochronnych. Gorące przedmioty tj. piecyki, grzałki czy żelazka mogą spowodować poważne uszkodzenie ram. Podobne działanie mają przedmioty o ostrych krawędziach tj. wkrętaki, noże, szpachelki itp. Należy więc przechowywać je z dala od okien i drzwi wykonanych z PCV.

Konserwacja uszczelek okiennych

Nasze okna są wyposażone w elastyczne uszczelki przylgowe oraz przyszybowe, które zostały wykonane z EPDM – tworzywa odpornego na starzenie oraz niekorzystne oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych. Nie wymagają one żadnych czynności konserwacyjnych. W razie uszkodzenia można je w prosty sposób wymienić na nowe.

Czyszczenie szyb zespolonych

Oferowane przez nas okna wyposażone są w szyby zespolone. Występują on w postaci hermetycznych pakietów szybowych jedno- lub dwukomorowych. Czyszczenie tego rodzaju szyb ogranicza się do mycia dwóch zewnętrznych powierzchni pakietów szybowych. Aby umyć szyby zespolone, wystarczy zaopatrzyć się w ogólnodostępne środki przeznaczone do czyszczenia powierzchni szklanych. Natomiast absolutnie zabronione jest stosowanie różnorodnych past i żrących środków chemicznych. Zanieczyszczeń nie wolno również zdrapywać ostrymi narzędziami. Silne zabrudzenia na szybach należy wstępnie zmoczyć wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego, odczekać chwilę i wytrzeć miękką, czystą szmatką.

Obsługa i eksploatacja okuć obwiedniowych

Plastikowe okna i drzwi balkonowe są wyposażone w wysokiej klasy okucia, które charakteryzują się łatwością obsługi, niezawodnością funkcjonowania oraz wysoką odpornością na naturalne zużycie. Mechanizm okucia zostaje uruchomiony wskutek manewrowania klamką, a skrzydło regulowane jest w kilku punktach rozmieszczonych na jego obwodzie. W pozycji zamkniętej klamka skierowana jest do dołu.

 • na okno nie należy oddziaływać żadnym dodatkowym obciążeniem,
 • zabronione jest dociskanie skrzydła do ościeżnicy,
 • nie wolno wkładać żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydła a ościeżnicę,
 • jeśli dostęp do okien mają dzieci lub osoby z zaburzeniami umysłowymi, pożądane jest zamontowanie dodatkowych elementów uniemożliwiających otwarcie okien (np. zamek okienny lub klamkę z kluczykiem),
 • nie należy pozostawiać skrzydła okna w pozycji rozwartej w czasie silnego wiatru,
 • nie wolno wkładać ręki między skrzydło i ościeżnicę przy domykaniu okna,
 • silne uderzenie skrzydłem pchniętym wskutek np. podmuchu wiatru może spowodować zranienie ciała.

Najwyższej jakości materiały wykorzystane do produkcji stolarki oraz precyzja jej wykonania są gwarantem wieloletniego, niezawodnego funkcjonowania oraz komfortu użytkowania. Warunkiem sprawnego działania mechanizmu okucia jest przestrzeganie powyższych zasad montażu oraz pielęgnacji okien. Regulacja okien z reguły nie jest konieczna – może zaistnieć jednak w trakcie długotrwałego użytkowania okien.

Regulacja okien z reguły nie jest konieczna – jednak w trakcie długotrwałego użytkowania może zaistnieć taka konieczność. Czynności konserwacyjne w przypadku nowoczesnych okien sprowadzają się do corocznego przeglądu elementów okucia oraz nasmarowania ruchomych miejsc. Smarowanie zasadniczych elementów okucia na skrzydle i ościeżnicy (w szczególności elementów ruchomych i miejsc współpracy elementów) zapewni lekkie działanie okucia i zapobiegnie jego przedwczesnemu zużyciu. Uwaga: do smarowania należy stosować smar lub olej maszynowy bez zawartości żywic i kwasów. Warto również na bieżąco kontrolować stopień zużycia okuć oraz stabilności ich zamocowania. Jeśli jakiś element się poluzował, to należy dokręcić wkręty mocujące. Jeśli okucie uległo uszkodzeniu, trzeba niezwłocznie wymienić niesprawny element. Prace konserwacyjne i naprawcze najlepiej zlecić fachowcom, ponieważ niewłaściwa regulacja okuć może znacząco wpłynąć na pracę całej stolarki okiennej.

Lokalizacja

FPHU SCHWARZ B. I L.
Schwarz Spółka Jawna

ul. Drogowców 4
83-250 Skarszewy
Tel. Fax
    +48 58 588 29 14
    +48 58 588 29 04
E-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.