Jak dbać o okna plastikowe – poradnik

Podczas przewozu i składowania okien i drzwi balkonowych PCV należy zachować ogólne zasady. Stolarka przeznaczona do transportu (składowania) powinna być ustawiona pionowo, w pozycji w budowania na specjalnych stojakach (składowana pojedynczo) lub w paletach słupkowych (składowana w warstwach). Konieczne jest, aby miejsca składowania były suche oraz dobrze zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Przestrzeń ładunkowa środków transportu, którymi mają być przewożone okna i drzwi, powinna być czysta i pozbawiona ostrych elementów, które mogłyby uszkodzić stolarkę. Produkty powinny być na środkach transportu ustawione tak, by płaszczyzny skrzydeł były położone równolegle do podłużnej osi pojazdu i przymocowane np. pasami zabezpieczającymi, by zapewnić im stabilność oraz ochronę przed przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas przewozu.

Montaż okien: warunki i zasady

Prawidłowe wbudowanie, czyli montaż drzwi i okien z PCV w otworze okiennym jest koniecznym warunkiem ich prawidłowej pracy. Ponadto decyduje o tym, że spełnione zostaną wszystkie wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, akustycznej oraz szczelności na przenikanie wód opadowych. W przypadku braku fachowej wiedzy oraz doświadczenia w pracach montażowych, lepiej zlecić wykonanie tychże prac wyspecjalizowanej ekipie montażowej.

Oto podstawowe zasady, które należy zachować, by mieć pewność, że roboty montażowe zostaną przeprowadzone sprawnie i prawidłowo:

 1. Prace montażowe powinno się wykonywać w temperaturze powyżej -5°C.
 2. Przed przystąpieniem do wbudowania należy sprawdzić wymiary otworów okiennych i ewentualnie skorygować je tak, aby przestrzeń między murem a oknem wynosiła 10-25 mm w zależności od wymiarów zabudowy. Aby ułatwić dokładne ustawienie ramy w otworze okiennym, konieczne jest także zdemontowanie skrzydeł oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.
 3. Aby ustawić i ustabilizować położenie ramy w otworze okiennym, należy zastosować kliny montażowe oraz klocki nośne. Konieczne jest sprawdzenie ustawienia ramy w ościeżnicy w otworze w pionie i w poziomie oraz dokonanie pomiaru przekątnych i głębokości usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego i zewnętrznego lica ściany. Maksymalne odchylenie od pionu (poziomu) ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno przekraczać 1 mm/1 m, natomiast różnica długości przekątnych powinna być nie większa niż 3 mm.
 4. Oko jest prawidłowo ustawione, ustabilizowane i zamontowane w otworze wówczas, gdy mocowania przynoszą na konstrukcję budynku wszystkie dające się przewidzieć siły działające na okno – także ruchy występujące w miejscach połączeń. W związku z tym należy:
 • ustawić okno w otworze, zapewniając wymagany luz montażowy,
 • ustabilizować właściwe położenie ościeżnicy w otworze, używając klinów montażowych oraz klocków,
 • dobrać właściwy rodzaj elementów mocujących (np. kotwy, kołki rozporowe, metalowe tuleje rozprężne; w przypadku cegły „dziurawki” należy zastosować specjalne wkręty, np. spaks itp.) w odpowiednim rozmiarze. Trzeba przy tym pamiętać, że głębokość zakotwienia elementów mocujących w ościeżu powinna wynosić minimum 60 mm. Kotwę montażową powinno się przymocować do okna przez specjalnie w tym celu przygotowany otwór.
 • oszacować liczbę oraz ocenić położenie punktów mocowania, w zależności od rodzaju i wielkości obciążeń działających na okno. Rozstaw kotew montażowych nie może przekraczać 700 mm. Odległość od brzegów okna oraz od osi słupków powinna wynosić 100 – 150 mm przy oknach białych. Stolarka okienna w kolorze wymaga innego rozstawu elementów mocujących: w tym przypadku odległość równych odstępów z każdej strony ramy nie powinna przekraczać 300 mm; przy zastosowaniu kotew montażowych, powinny być one stosowane przemiennie – wewnątrz i na zewnątrz. Odległości od brzegów i słupków wynoszą tyle samo, ile w przypadku okien białych.
 • konstrukcje specjalne, takie jak łuki oraz skosy, należy montować z wykorzystaniem montażowych dybli, włącznie z elementami giętymi.
 • Przy montażu konstrukcji powyżej 2000 mm do łączenia należy używać łącznika statycznego.
 1. Niedopuszczalne jest używanie do mocowania okna pianek lub klejów: montaż okna winien być przeprowadzony mechanicznie. Elementy mocujące – kotwy, dyble – powinny być dobrze zabezpieczone przed korozją.
 2. Gdy rama jest już zamocowana w otworze okiennym, należy sprawdzić, czy podczas kotwienia nie została odkształcona (wypaczona). Ewentualne nieprawidłowości koryguje się klinami montażowymi.
 3. Przy montowaniu skrzydeł w ramie ościeżnicy, trzeba sprawdzić, czy pracują prawidłowo oraz dokonać ewentualnej regulacji okuć.
 4. Zanim przystąpisz do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny okna z murem, zabezpiecz okucia oraz zewnętrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem materiałem uszczelniającym, zaprawą lub farbą, używając w tym celu taśmy lub folii.
 5. Przestrzeń między murem a ościeżnicą okna należy wypełnić niskorozporową pianką poliuretanową. Uprzednio zalecane jest zwilżenie wodą muru oraz ościeżnicy, aby poprawić przyczepność pianki. Należy umożliwić swobodny wypływ nadmiaru pianki zapobiegając tym samym zniekształceniu ościeżnicy.
 6. Gdy poliuretanowa pianka wypełniająca stwardnieje, wymagane jest usunięcie podkładek dystansowych oraz klinów montażowych, a następnie uzupełnienie pianką montażową powstałych ubytków.
 7. Przystępując do prac tynkarskich, wymagane jest zabezpieczenie zamontowanych okien i drzwi balkonowych przed potencjalnymi uszkodzeniami ich powierzchni – ubrudzeniem, zarysowaniem.

Po wykonaniu wszystkich robót montażowych oraz wykończeniowych związanych z wbudowaniem okien, wszystkie elementy stolarki należy wyczyścić odpowiednio dobranymi środkami oraz niezwłocznie usunąć foliową taśmę zabezpieczającą profile ram okiennych.

Eksploatacja i konserwacja stolarki okiennej PCV

Lekkie zabrudzenia powstałe na ramach okiennych należy usuwać wodą z dodatkiem nieinwazyjnych środków myjących. W przypadku silnych, trudnych do usunięcia zabrudzeń, można wykorzystać do czyszczenia delikatne środki ścierne i polerujące. Kontaktu z ramą okienną w żadnym wypadku nie powinny mieć środki chemiczne powodujące zarysowania, proszki do szorowania, druciane szczotki oraz inne specyfiki i narzędzia mogące uszkodzić powierzchnię ram okiennych. Drzwi balkonowe i okna PCV nie wymagają konserwacji. Nie należy ich malować i pokrywać żadnymi rodzajami farb oraz lakierów; nie wolno stosować także innych powłok ochronnych. Nie należy narażać ram okiennych na styczność z gorącymi przedmiotami – żelazkiem, grzałką, piecykiem itp. – oraz przedmiotami ostrymi, które mogą spowodować poważne uszkodzenie ram: wkrętakami, szpachelkami.

Konserwacja uszczelek okiennych

Nasze okna są wyposażone w elastyczne uszczelki przylgowe oraz przyszybowe, które zostały wykonane z EPDM – tworzywa odpornego na starzenie oraz szkodliwy wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych – nie wymagają żadnych czynności konserwacyjnych. W razie uszkodzenia można je w prosty sposób wymienić na nowe.

Czyszczenie szyb zespolonych

Dostępne w ofercie firmy Schwarz okna wyposażone są w zespolone szyby w postaci hermetycznych pakietów szybowych jedno- lub dwukomorowych. Czyszczenie szyb ogranicza się do mycia dwóch zewnętrznych powierzchni pakietów szybowych. Aby umyć szyby zespolone, wystarczy zaopatrzyć się w ogólnodostępne środki przeznaczone do czyszczenia powierzchni szklanych. Absolutnie zabronione jest stosowanie past i żrących środków chemicznych. Zanieczyszczeń nie wolno zdrapywać ostrymi narzędziami – silne zabrudzenia na szybach wstępnie należy zmoczyć wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego, a następnie wytrzeć miękką, czystą szmatką.

Obsługa i eksploatacja okuć obwiedniowych

Plastikowe okna i drzwi balkonowe są wyposażone w wysokiej klasy okucia, które charakteryzują się łatwością obsługi, niezawodnością funkcjonowania oraz wysoką odpornością na naturalne zużycie. Mechanizm okucia zostaje uruchomiony wskutek manewrowania klamką, zaś skrzydło regulowane jest w kilku punktach rozmieszczonych na jego obwodzie. W pozycji zamkniętej klamka skierowana jest do dołu. Oto dodatkowe wskazówki dotyczące użytkowania okien:

 • na okno nie należy oddziaływać żadnym dodatkowym obciążeniem,
 • zabronione jest dociskanie skrzydła do ościeżnicy,
 • nie wolno wkładać żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydła a ościeżnicę,
 • jeśli dostęp do okien mają dzieci lub osoby z zaburzeniami umysłowymi, pożądane jest zamontowanie dodatkowych elementów uniemożliwiających otwarcie okien (np. zamek okienny lub klamkę z kluczykiem),
 • nie należy pozostawiać skrzydła okna w pozycji rozwartej w czasie silnego wiatru,
 • nie wolno wkładać ręki między skrzydło i ościeżnicę przy domykaniu okna,
 • silne uderzenie skrzydłem pchniętym wskutek np. podmuchu wiatru może spowodować zranienie ciała.

Najwyższej jakości materiały wykorzystane do produkcji stolarki oraz precyzja jej wykonania są gwarantem wieloletniego, niezawodnego funkcjonowania oraz komfortu użytkowania. Warunkiem sprawnego działania mechanizmu okucia jest przestrzeganie powyższych zasad montażu oraz pielęgnacji okien. Regulacja okien z reguły nie jest konieczna – może zaistnieć jednak w trakcie długotrwałego użytkowania okien. W zakresie czynności konserwacyjnych należy dokonać okresowego przeglądu elementów okucia oraz (raz do roku) nasmarowania ruchomych miejsc okucia. Ponadto polecane jest regularne kontrolowanie stopnia zużycia elementów okucia oraz stabilności ich zamocowania. W razie potrzeby należy dokręcić wkręty mocujące, a w przypadku uszkodzenia okuć – wymienić niesprawny element. Coroczne smarowanie zasadniczych elementów okucia na skrzydle i ościeżnicy (w szczególności elementów ruchomych i miejsc współpracy elementów) zapewni lekkie działanie okucia i zapobiegnie jego przedwczesnemu zużyciu. Uwaga: do smarowania należy stosować smar lub olej maszynowy bez zawartości żywic i kwasów. Prace konserwacyjno-naprawcze, czyli wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów okuć, regulację okuć poleca się powierzyć fachowcowi. Niewłaściwa regulacja okuć może znacząco wpłynąć na pracę stolarki okiennej.

Lokalizacja

FPHU SCHWARZ B. I L.
Schwarz Spółka Jawna

ul. Drogowców 4
83-250 Skarszewy
Tel. Fax
    +48 58 588 29 14
    +48 58 588 29 04
E-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.